CEZERİ TEKNOLOJİ LİSESİ

EVRENİN KAŞİFLERİ

Cezeri Teknoloji Lisesi


Cezeri Teknoloji Lisesi, geliştirmiş olduğu Cezeri Teknoloji Programı (CTP) ile bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından biridir.
Daha Fazla
CLOSE X

Cezeri Teknoloji Lisesi


Cezeri Teknoloji Lisesi, akademik kazanımları, dil edinimi ve mesleki gelişimleri sağlayan kendine mahsus Cezeri Teknoloji Programını uygular.

Cezeri Teknoloji Lisesi; elektronik, yazılım, makine, kontrol ve otomasyonun birleşiminden doğan yeni nesil teknoloji dalı mekatronik eğitimleri verir. Uzman ve deneyimli kadrosuyla J-Tech Atölyelerinden oluşan teknoloji üssünde geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirir. Mesleki gelişimler; teorik ve uygulamalı eğitimler, teknopark stajları, ulusal ve uluslararası yarışmalar, okul içi ve dışı aktiviteler ile ileri seviyeye taşınır.

Cezeri Teknoloji Lisesi, öğrencilerin akademik, psikolojik, sosyal ve mesleki gelişimlerini takip eder. Öğrencilerin, karakter ve kariyer gelişimine yönelik ders içerikleri ile akademik program güçlendirilir. Öğrenciler dört yıl boyunca sayısal ağırlıklı eğitimler alır ve eğitimleri süresince üniversite sınavı için gerekli donanımı edinirler. Cezeri Akademi, üniversite hazırlığı için gerekli olan ek ders, kurs ve etüt programlarını planlar. Sınav grubu olan 11 ve 12. Sınıf öğrencileri yoğunlaştırılmış deneme sınavlarına ve takviye programına dahil olur.

Cezeri Teknoloji Lisesi, 21. Yüzyıl bilim ve teknoloji birikiminin taşıyıcısı olan İngilizce’yi programının merkezine koyar. Uluslararası alanda tecrübe sahibi native eğitimcilerle yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimleri lise eğitimi boyunca devam eder. Öğrencilerin kariyer gelişimlerini temsil edecekleri düzeyde İngilizce edinmeleri hedeflenir. Buna yönelik uluslararası geçerli sertifika sınavları, dil kampları, İngilizce akran eğitimleri, dil kulüp çalışmaları CTP kapsamında uygulanır.

Başvur
Misyon ve Vizyon

Cezeri Teknoloji Lisesi, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur.
Daha Fazla
CLOSE X

Misyon ve Vizyon


Misyon

 

Yaşanabilir bir dünya için bilim ve bilgeliği ahlak ve erdemle anlamlandıran nesiller yetiştirmek.

 

Vizyon

 

Geliştirmiş olduğumuz Cezeri Teknoloji Programı (CTP) ile yetiştireceğimiz bilinçli, mutlu, erdemli, sosyal ve üretken nesillerle 21. yüzyılın öncü eğitimi kurumlarından olmak.

 

 

Cezeri Teknoloji Lisesi, doğa ve canlıya zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanan vizyon sahibi bir eğitim kurumudur.

 

Cezeri Teknoloji Lisesi’nin eğitim felsefesini mutluluk ve erdem, inovasyon ve teknoloji, sanat ve spor, dil ve kültürler, bilim ve doğa sevgisi oluşturur.

 

Cezeri Okulları’nın temel amacı, öncü, sosyal ve erdemli nesiller yetiştirerek geleceğe yön vermektir.

 

Başvur

Makine - Elektronik - Yazılım - Kontrol

MEKATRONİK

Mekatronik


“Mekatronik”; makine, elektronik, yazılım ve kontrol alanlarının entegresiyle oluşan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.
Daha Fazla
CLOSE X

Mekatronik


“Mekatronik”; makine, elektronik, yazılım ve kontrol alanlarının entegresiyle oluşan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çağın mühendislik teknolojisi olarak nitelendirilen mekatronik, modern yaşamda sağladığı büyük kolaylıklar sonucunda, son yıllarda tüm dünyada en geniş uygulama alanına sahip mühendislik alanına dönüşmüştür. Nitekim bugün günlük yaşamda kullanılan sıradan araç-gereçlerden, uzay teknolojisine kadar çok geniş bir yelpazede mekatronik ürün pazarı gittikçe genişlemektedir. Savunma sanayi, insansız hava araçları, robotlar, bina otomasyonu, tıbbi uygulamalar, endüstriyel otomasyon, otomotiv, üretim, bina otomasyonları, akıllı ölçüm cihazları gibi alanlarda kullanılır.

 

Günümüzde disiplinler arası eğitim almak birçok farklı alana yönelebilme özgürlüğünü de beraberinde getirir.  Cezeri Teknoloji Lisesi mekatronik bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanı oldukça geniştir; makine, elektrik-elektronik, bilgisayar bilimleri, yazılım, otomotiv, kontrol ve otomasyon, robotik ve malzeme üretimi örnekler arasında yer alır.

Başvur

Neden
CTL


Cezeri Teknoloji Lisesi, kendine özgü eğitim programı, uygulamaları ve hedefleri ile eğitimde farkını ortaya koyar.

aljazari students
(CTP)
CEZERİ TEKNOLOJİ PROGRAMI
Daha Fazla
CLOSE X

(CTP) CEZERİ TEKNOLOJİ PROGRAMI


CEZERİ TEKNOLOJİ PROGRAMI (CTP)

Cezeri Teknoloji Lisesi, eğitimi bütünsel ve ilkesel olarak planladığı Cezeri Teknoloji Programını (CTP) tüm sınıflarda uygular, Cezeri Teknoloji Programı üç bileşenden oluşur. Bunlar;

 • Öğrencilerin bilişsel gelişimine odaklanan DMT
 • Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü J5
 • Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden PDP

Gelişim, Mekatronik ve Yetenek  (DMT)

Gelişim, Mekatronik ve Yetenek disiplinlerinin entegre edildiği DMT (Development, Mechatronics, Talent), programı bilişsel gelişime odaklanır. Öğrencilerin kariyer hedeflerinde ihtiyaç duydukları temel beceri ve bilgi donanımı DMT programı ile sağlanır.

 

Bilginin işlenerek uygulamaya döküldüğü (J5)

J5, teorinin pratiğe dönüştüğü uygulama merkezidir. Öğrencilerin tüm atölye çalışmaları, kulüp, aktivite, yarışma ve organizasyonları J5 kapsamında gerçekleştirilir. Bilginin zihinlerde işlenip hayata geçirilmesini sağlar. J5; J-TT, J-Tech, J-Talent, J-Trail, J-Talk olmak üzere beş temadan oluşur.

 

 Öğrencilerin kariyer ve kişilik oluşumuna rehberlik eden (PDP)

Kişisel gelişim programı olan PDP (Personal Development Program), öğrencilerin psikolojik, sosyal, mesleki ve akademik gelişimlerini takip ederek öğrencilerin iç kaynaklı motivasyon geliştirmelerine hizmet eder. PDP ile öğrencilerin bireysel farkındalıkları arttırılarak gerçekçi gelecek kurguları yapmaları sağlanır. Öğrencilerin, potansiyel tohumlarını uygun koşullarda yeşerterek çok yönlü ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilir. PDP, öğrencilerin hayat denklemlerini doğru bir şekilde kurarak mutlu ve erdemli bireyler olmalarını hedefler.

 

aljazari students

UYGULAMA OKULU
Daha Fazla
CLOSE X

UYGULAMA OKULU


Cezeri Okulları bilgiyi tüm boyutları ile kavramak ve hayatın içerisinde anlamlı bir yere yerleştirmek için öğrencilerin bilgiyi işlemesi gerektiğine inanır. Bilgiyi kavrayıp analiz ve sentez edebilme ancak deneyim ve uygulama ile gerçekleşir.

 

Bilgiyi işlemek ve içselleştirmek için öğrenciler deneyimlerini J-Tech Atölyelerinde uygulamalı şekilde edinir. Esnek eğitim ortamları olarak J-Tech Atölyeleri, Cezeri Teknoloji Lisesi’nin uygulama üssüdür. Öğrenciler katılacakları tüm ulusal ve uluslararası yarışmalar için çalışmalarını J-Tech Atölyelerinde gerçekleştirir.

 

Cezeri Teknoloji Programı kapsamındaki teoriyi pratiğe dönüştüren J5 programı ile öğrenciler tüm branşlarda öğrendiklerini uygulamaya geçirirler. Uygulamalı eğitim ile Cezeri öğrencileri bilgiyi edinerek bireysel öğrenme deneyimleri oluşturur.

 

aljazari students

DİL EDİNİMİ
Daha Fazla
CLOSE X

DİL EDİNİMİ


Cezeri Teknoloji Programını oluşturan ana unsurlardan biri dil edinimidir. Cezeri Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini öğrencinin kimlik ve kariyer gelişiminin bir parçası olarak kabul eder. Her bir dilin kendine özgü kültür, bilgi ve düşünce dünyası dil eğitimleri kapsamında öğrencilere kazandırılır. Öğrenciler dili öğrenmez, dilin doğası içerisinde kendini ifade etmenin yolunu bulur.

 

Yeni bir dil edinmek uluslararası alanda daha geniş coğrafyalarla ilişki geliştirebilmeyi sağlar. Aynı zamanda yeni bir dil konuşabilmek öğrencilerin hayatlarına yeni vizyon ve bakış açısı katar. Bu bilinç ile dil eğitim programlarını kurgulayan Cezeri Teknoloji Lisesi, dil eğitimlerini uluslararası alanda tecrübe sahibi native eğitimciler tarafından verir.

 

Dil edinme politikası kapsamında çeşitli dil programları Cezeri Teknoloji Programına dahil edilir. Dil kampları, İngilizce akran eğitimleri, dil kulüpleri vb. çalışmalar ilk yıldan itibaren uygulanmaya başlar.  Öğrencilerin, dil gelişimleri uluslararası geçerli dil sertifika sınavları ile takip edilir. Öğrencilerin aldığı dil seviye sertifikaları üniversite başvuru portfolyolarına eklenir.

 

aljazari students

TEKNOPARK
Daha Fazla
CLOSE X

TEKNOPARK


Teknoloji, bilimin 21. Yüzyılda geldiği dönüm noktasıdır. İnsan hayatına yaptığı müdahaleler ile teknoloji psikolojik, sosyolojik ve kültürel dönüşümleri beraberinde getirir. Dünyayı insan avcuna sığdıran teknoloji, geleceğimizin gerçeği olarak Cezeri Okullarının temel disiplinidir.

 

Geleceğin kurgusundan bugününü planlayan Cezeri Teknoloji Lisesi, öğrencilerini teknolojiyi kullanan değil üreten konumuna taşır. J-Tech Atölyelerinin bulunduğu teknoloji üssünde Teknopark okul anlayışıyla araştırma, geliştirme ve üretme faaliyetleri gerçekleştirilir.

 

Cezeri Teknoloji Lisesi, teknopark okul olarak sektör içerisinde yer alan kuruluşlarla işbirliği halinde çalışır. Kurumsal işbirlikleri, teknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri öğrencilerin yakından takip etmesine imkan sağlar. Öğrenciler ürettikleri insana fayda merkezli teknoloji ile topluma hizmet ederek sosyopark okul anlayışımızı hayata geçirirler.

 

aljazari students
C.C.C.
CAREER COUNSELING CENTER
Daha Fazla
CLOSE X

C.C.C. CAREER COUNSELING CENTER


C.C.C. (Career Counseling Center), öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde; kendini keşfetme, uzmanlık alanı kararını verme ve uygulama yöntemlerini oluşturma adımları boyunca öğrencilere rehberlik eder. Kariyer, kimlik oluşumu sürecinin etkin faktörlerindendir. Bireylerin, ilgi ve yeteneklerinin uzmanlık alanlarında vücut bulmasıyla gelecek kurgusu gerçekçi ve etkili bir şekilde yapılır.

 

Cezeri Okulları, öğrencilerin kariyer hedeflerini oluşturmada ilk yıldan itibaren görüşme, test ve formlarla çalışmalara başlar. Öğrenci ve velinin ortak bir paydada buluşması için velileri de kariyer planlama sürecine dahil eder.

 

Öğrencinin kendi hedeflerini koymasına rehberlik eden C.C.C., uygulama adımlarını öğrenci ile birlikte planlar. Öğrencilerin kariyer vizyonu oluşturmasında yapılan konferans, sunum ve üniversite gezileri etkili bir motivasyon aracıdır.

 

Başvur

CTL

2023-2024 Gelişim Vizyonu

CTL 2023-2024 Gelişim Vizyonu


Teknoloji Lisesi öğrencilerinin Cezeri Eğitim üslerinde “akademik kazanımlar”, “dil edinimi” ve “mesleki gelişim”leri okulun kendine mahsus Cezeri Teknoloji Programı ile sağlanır.
Daha Fazla
CLOSE X

CTL 2023-2024 Gelişim Vizyonu


Akademik Kazanımlar

 

Arttırılmış Sayısal Dersler

Öğrencilerin, üniversite sınavında ihtiyaç duydukları ders içerikleri ek kurslar ve programlar aracılığı ile verilir. Sayısal derslere yönelik programlar ilk yıldan itibaren artarak devam eder.

Yoğunlaştırılmış Test ve Taramalar

İlk yıldan itibariyle ünite tarama testleri yapılır. Süreç değerlendirmesi öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına paralel yürütülen programları ile uygulanır.

Hızlandırılmış Kamplar

Cezeri Akademi, her yıl öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik hızlandırılmış kamplar organize eder. Bu kamplarla öğrencilerin akademik noktaları tamamlanırken deneme sınavları ile gelişimleri desteklenir.

Bireyselleştirilmiş Mentörlük Sistemi

Öğrencilerin akademik anlamda gelişimlerini takip etmek üzre PDP (Kişisel Gelişim Programı) ve C.C.C. işbirliğinde yürütülen bireysel mentörlük sistemi uygulanır. Mentörler öğrencilerin ihtiyaç analizlerini yapar ve öğrenci bazlı hazırlanan planları takip eder.

Üniversite Hazırlık Programı

Dersler üniversite sınavına yönelik olarak planlanır ve soru çözüm saatleri yer alır.

Öğrencilere düzenli aralıklarla deneme sınavı yapılarak seviyeleri ölçülür.

Hafta içi ve hafta sonu kurs ve etüt programı uygulanır.

 

 

Dil Edinimi

 

Arttırılmış İngilizce Eğitimleri

Lise eğitimi boyunca kulüp çalışmaları, ek dersler ve seçmeli dersler ile 1000 saatin üzerinde İngilizce dersi verilir.

Native Eğitimciler

İngilizce dersleri, uluslararası tecrübesi olan kıdemli, native eğitimciler tarafından verilir. Öğrenciler, dört yıl boyuncu sürecek dil gelişimleri ile uluslararası platformlarda kariyerlerini İngilizce üzerinden temsil edebilecek donanımı elde ederler.

Sertifikalandırma (TOEFL – IELTS)

İngilizce dersleri, öğrencilerin uluslararası geçerli sertifika sınavlarına yönelik planlanır. Tüm öğrenciler İngilizce sertifika sınavlarına katılır ve elde ettikleri başarılar üniversite başvuru portfolyolarına eklerler.

İngilizce Akran Eğitimi

Dili yaşayarak edinme politikamız, öğrencilerin İngilizce iletişim kuracakları uluslararası arkadaşlıklar ile gerçekleştirilir. Öğrencilerin dil arkadaşları ile vakit geçirecekleri etkinlikler planlanır.

Dil Kampları

Tatillerde planlanan dil kampları ile öğrenciler farklı ortamlarda İngilizce iletişim kurma tecrübesi edinirler. Öğrendiklerini uygulama fırsatı bulan öğrenciler eğlenerek dil edinmenin keyfini yaşar.

 

 

Mesleki Gelişimi

 

J- Tech Atölyeler

Cezeri Teknoloji Lisesi, geleceğin kodlarını yazdığı teknoloji üssünde uygulama ve uzmanlık eğitimleri verir. J-Tech Atölyeler teknoloji lisesinin kuluçka ve üretim merkezidir.

Proje Bazlı Eğitim

Tüm mekatronik derslerinde öğrencilerin bir proje yapması gerekir. Bu projeler danışman öğretmenler aracılığı ile gerçekleştirilir. Projeler her çeyrekte tamamlanması gereken aşamalardan oluşur.

Tübitak Şartı

Mesleki eğitimlerin verildiği 9. sınıftan 11. sınıfın bitimine kadar öğrencilerin bir Tübitak projesi onayı alması gerekmektedir. Öğrenciler Tübitak projesini istedikleri sınıfta yapabilirler.

Teknopark Stajları

Mekatronik eğitimlerinin verildiği teknoloji lisemizde öğrenciler teknoloji ekosistemi ile 10 ve 11. Sınıfta yapacakları stajlar ile tanışır. Yaz tatillerinde planlanan stajlar tüm öğrenciler için zorunludur.

Ürün İnovasyonu

Cezeri öğrencileri kuluçka merkezlerinde kurguladıkları ve J-Tech atölyelerinde ürettikleri ürünlerini kendi piyasalarında sergileme ve pazarlama imkanları bulurlar.

 

Başvur

Okul
Profili


Kulüp ve Sosyal Faaliyetler
Daha Fazla
CLOSE X

Kulüp ve Sosyal Faaliyetler


Düşünme ve Akıl Oyunları Atölyesi

 

Permakültür

 

Dil Atölyesi

 

Sahne Sanatları

 

Robotik Kodlama

 

Spor Turnuvaları

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 

Uzay ve Havacılık Teknolojileri

 

Teknopark Paydaşları
Daha Fazla
CLOSE X

Teknopark Paydaşları


Baykar

 

Thy Teknik

 

Gebze Bilişim Vadisi

 

Aselsan

 

SMC

 

TUSAŞ

 

Cezeri

 

Roketsan

 

TÜBİTAK

 

TUA

 

T3 Vakfı

 

Turcar

 

Tezmaksan

 

Wago

Hedeflenen Üniversiteler
Daha Fazla
CLOSE X

Hedeflenen Üniversiteler


 1. Türk-Alman Üniversitesi
 2. Bahçeşehir Üniversitesi
 3. Koç Üniversitesi
 4. Boğaziçi Üniversitesi
 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 6. Hacettepe Üniversitesi
 7. Yeditepe Üniversitesi
 8. Gebze Teknik Üniversitesi
 9. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 10. Yıldız Teknik Üniversitesi
 11. İstanbul Teknik Üniversitesi
 12. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 13. Gazi Üniversitesi
 14. Marmara Üniversitesi
 15. Ankara Üniversitesi
 16. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 17. Kocaeli Üniversitesi
 18. Bursa Uludağ Üniversitesi
 19. Sakarya Üniversitesi
 20. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 21. Bursa Teknik Üniversitesi
 22. Karadeniz Teknik Üniversitesi
 23. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 25. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (M.T.O.K.)
 26. Marmara Üniversitesi (M.T.O.K.)
 27. Gazi Üniversitesi (M.T.O.K.)
 28. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.)
 29. Selçuk Üniversitesi (M.T.O.K.)
 30. Kocaeli Üniversitesi (M.T.O.K.)
 31. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.)
 32. Pamukkale Üniversitesi (M.T.O.K.)
 33. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (M.T.O.K.)
 34. Fırat Üniversitesi (M.T.O.K.)
 35. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (M.T.O.K.)
 36. Afyon Kocatepe Üniversitesi (M.T.O.K.)

 

M.T.O.K. : Üniversite tercihlerinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ayrı kontenjan ve avantaj sağlayan sistemdir. M.T.O.K ile mekatronik öğrencilerinin tercih edilebildikleri mühendislik alanları şunlardır:

 • Mekatronik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
Atölye ve Laboratuvarlar
Daha Fazla
CLOSE X

Atölye ve Laboratuvarlar


Mekatronik sistemler Atölyesi

 

Mekanik Atölyesi

 

PLC ve Mikrodenetleyici Laboratuvarı

 

Pnömatik ve Hidrolik Laboratuvarı

 

Otomatik Üretim Laboratuvarı

 

Proje Laboratuvarı

 

Bilgisayar Laboratuvarı

 

Elektronik Laboratuvarı

 

Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarı

Kampüs
Daha Fazla
CLOSE X

Kampüs


Yemekhane

 

Kütüphane

 

İnteraktif Çalışma Salonu

 

Kapalı Spor Salonu: Basketbol, Voleybol, Futsal, Badminton

Futbol Sahası

 

Konferans Salonu

 

Sergi Salonu

 

Bahçe

 

Mescid: Kadın / Erkek

CEZERİ Kariyer Merkezi

C.C.C. (Career Counseling Center)

C.C.C.


Cezeri Kariyer Merkezi, öğrencinin kimliğini geleceği ile entegre etmek üzere çalışır.
Daha Fazla
CLOSE X

C.C.C.


Cezeri Kariyer Merkezi, öğrencinin kimliğini geleceği ile entegre etmek üzere çalışır. Öğrencinin bireysel farklılıklarına yönelik karakter ve kariyer envanterleri uygular. İlk yıldan başlayan kariyer planlama çalışmalarına veliler de dahil edilir. Okul, veli ve öğrenci işbirliğinde yürütülen kariyer planlama çalışmaları sonucunda 11. sınıfa başlayan tüm öğrencilerin uzmanlık alanlarını ve hedeflerini belirlemesi beklenir.

 

Cezeri Kariyer Merkezi, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu üniversite hazırlık planlamalarını bireysel olarak yapar. Üniversite hazırlık programı kapsamında hazırlanan etüt ve ek ders programları İnteraktif Çalışma Salonunda gerçekleşir.

 

Öğrencilerin mesleki, dil, akademik ve sosyal alandaki başarı sertifikaları üniversite tercih portfolyosuna eklenir. Yurtdışı üniversiteleri için öğrencilere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütülür. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda üniversite tercih ve başvuru süreçleri öğrenci ile birlikte gerçekleştirilir.

Başvur

CEZERİ AKADEMİ

Cezeri Akademi


Cezeri Teknoloji Lisesi, okul saatleri dışında gerçekleştirdiği ek programları Cezeri Akademi’de planlar.
Daha Fazla
CLOSE X

Cezeri Akademi


Cezeri Teknoloji Lisesi, okul saatleri dışında gerçekleştirdiği ek programları Cezeri Akademi’de planlar. Cezeri Akademi, Cezeri yıllık gelişim vizyonu kapsamında ve öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu programlar hazırlar.

 

Hazırlanan programlar, öğrencilerin mesleki gelişim, İngilizce eğitimleri ve akademik kazanımlar başlıklarında yapılır. Cezeri Akademi, eğitimleri seviye merkezli olarak planlayarak tüm öğrencilere hitap eder.

Başvur

KAYIT KABUL

Kayıt Kabul


Daha Fazla
CLOSE X

Kayıt Kabul


KAYIT KABUL

Cezeri Teknoloji Lisesi misyonu, vizyonu, paradigması, eğitim felsefesi ve programları ile eğitimde öncü olmayı hedeflemektedir. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’na, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Kayıt aşamalarını ve şartlarını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

Cezeri Teknoloji Lisesi kayıt aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı prosedürlerini ve Cezeri Okulları kabul politikalarını göz önünde bulundurur.

Kayıt Süreci

Cezeri Teknoloji Lisesi’ne kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz online aday kayıt formunu veya okula gelerek ön kayıt formunu doldurur. Okulumuza kesin kayıtlarını yaptırmak isteyen velilerimiz aşağıda istenen belgeler ile okula gelerek aday kayıt formunu imzalarlar. Ara sınıflarda bulunan (10 ve 11’nci sınıf) öğrenciler için düzey belirleme sınavı yapılmaktadır.

Kayıt için istenilen belgeler

*Öğrenci Sağlık Raporu

*LGS sınav sonucunu gösterir belge

*Son 2 yıllık not belgesi ya da transkript

*Yurt dışından gelen öğrenciler için son 2 yıllık not belgesi ya da transkript ile ilgili İl MEB Müdürlüğünden onaylı denklik belgesi

*Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf (basılı kopya)

*Anne ve babaya ait birer adet vesikalık fotoğraf

*Anne, baba ve öğrenciye ait kimlik fotokopisi

*Kayıt işlemlerini tamamlayacak veliye ait ikametgah belgesi

*Anne-baba boşanmış ise Velayet Belgesi

**Yabancı Uyruklu Öğrenciler için gereken ek belgeler

*Aile üyelerinin pasaport kopyaları

*İkamet / çalışma izni bilgisi

 

Okul Kabul Politikaları

9.Sınıf Öğrencileri

Ön kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine psikolojik danışman ve rehberlik birimi tarafından ön mülakat yapılmakta ve Mesleki Yaklaşım Envanteri uygulanmaktır. Kayıt aşamasında başvuru sırası dikkate alınmaktadır. Çıkan rapor sonucu öğrenci kayıt durumundan bağımsız olarak aile ile paylaşılmaktadır.

Ara Sınıflar Öğrenci Kabulü

Kontenjan dahilinde 10 ve 11.sınıf öğrencilerine yönelik düzey belirleme ve Okula Kabul Sınavı uygulanmaktadır. Bununla birlikte psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi tarafından mülakat ve Mesleki Yaklaşım Envanteri uygulanmaktadır. Kayıt aşamasında başvuru sırası dikkate alınmaktadır. Çıkan rapor sonucu öğrenci kayıt durumundan bağımsız olarak aile ile paylaşılmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belgeleri, kayıt esnasında kayıt birimine teslim edilmelidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ders ve danışmanlık desteği sunulmaktadır.

Sağlık Gereksinimi Olan Öğrenciler

Cezeri Teknoloji Lisesi olarak öğrencilerimizin sağlıklarına büyük önem verilmektedir. Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin örgün eğitime engel olacak durumlarında doktor raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin örgün eğitimine mani olacak bir durum olduğunda kayıtları yapılmamaktadır.

Kronik rahatsızlığı bulunup örgün eğitime mani olacak durumları bulunmayan öğrencilerimizin sağlık durumları ve gelişimleri sağlık personelimiz tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Başvur
Scroll To
EXPLORE
Tanıtım
Misyon ve Vizyon
Mekatronik
Neden CTL
2023-2024 Gelişim Vizyonu
Okul Profili
C.C.C.
Cezeri Akademi
Kayıt Kabul
CONTACT
CEZERİ TEKNOLOJİ LİSESİ

Adres

Atakent Mahallesi 242.sokak
A Blok No:4-2 Küçükçekmece/İstanbul - TÜRKİYE

E-posta

info@cezeri.k12.tr
Başvur
CLOSE X
APPLY

Parents Information
Students information
APPLY
Anasayfa
x
TR
En
Erken Kayıt Dönemi Başladı

Sınırlı Kontenjan ve Özel İndirim İmkanları
Daha fazlası için