Whatspp
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Aljazari International
School of Science and Technology
Atakent Int. Campus
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Teknoloji
Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri
Fen ve Teknoloji Lisesi
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Atakent Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
Cezeri Bilim
ve Teknoloji İlköğretim Okulu
Fatih Kampüs
KAMPÜSLER
Search
X
CEZERİ'S WAY
CEZERİ'S WAY
CEZERİ'S WAY

CEZERİ'S
WAY

J-Tech

Teoriden pratiğe üretim sahamız olan J-Tech Faaliyetleri Yenilenebilir Enerji Türleri, Bilgisayar Teknolojileri, Robotik ve Kodlama, Web ve Mobil Uygulamalar, Model Hava Araçları, Nesnelerin İnterneti gibi alanlarda öğrencilerin gelişimlerini hedefleyerek ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılım sağlamaktadır.

TECHNOLOGY

J-TT

J- TT; analitik düşünme becerisine sahip, araştırmacı, sosyal sorunlara çözümler üreten nesillerin uygulama merkezidir. Fikirlerini ve düşüncelerini farklı yöntemler ile yazıya geçiren öğrencilerimiz girdikleri tüm alanlarda kendilerini ifade etme becerisi kazanırlar.

THINKING

J-Talk

Dil, duygu ve düşüncelerin ifade biçimi olup fikir oluşumunun temel unsurudur. Her yabancı dil; yeni bilgi, kültür ve anlam birikimine sahip olmanın yoludur. Dil bir ifade edebilme yeteneği olarak sahne sanatları, kitle iletişim araçları vb. faaliyetler ile dinamik bir yapıda kendini gösterir.

TALK

J-Trail

Öğrencilerimiz J-Trail faaliyeleri ile doğal yaşamın kodlarını kendileri çözerek doğa ve canlılarla uyum içerisinde yaşamayı öğrenirler. İnsanlığa ve gelecek nesillere dokunduğunun bilincinde olan öğrencilerimiz psikolojik açıdan mutlu olurken kendilerini misyon insanı olarak yetiştirirler.

NATURAL

J-Talent

Akademik çalışmalar ile birlikte yürütülen sanat ve spor faaliyetleri öğrencilerimizin vakitlerini kaliteli geçirmelerini sağlarken zaman yönetimi becerisi de kazandırmaktadır. Renk ve şekillerin yolculuğunda müzik ve spor faaliyetleri le dinamik bir okul kültürü oluşturuyoruz.

CREATIVE

DAS

Zihinsel gelişim, sosyo-kültürel birikim ve bireysel becerilerin kazanımını sağlayan dinamik bir müfredattır. Veri toplama, sentezleme, tasarlama adımları ile yeni bir bilginin üretime dönüşmesini sağlayan inovatif bir içeriğe sahiptir. Sanat ve müziğin büyülü dünyasını birleştirerek bedenen ve aklen dinç bir nesil yetiştirmeyi ilke edinir.

EDUCATION

PDP

PDP, bireyi kendi gerçeklerinden yola çıkarak değerlendiren bir karakter gelişim programıdır. Bilgi toplama, portfolyo oluşturma ve uygulama aşamaları ile öğrencinin tüm boyutlarını gelişimsel açıdan ortaya koymaktadır. Öğrencilerin bütün boyutlarıyla tanım ve tanıtımın yapıldığı PDP sayesinde gerçekçi hedefleriyle mutlu nesiller yetiştirilmektedir.

PERSONALITY

Media

Gününün iletişim araçlarını tanıyarak sağlıklı sosyal iletişim becerisine sahip nesiller medyayı amacına uygun kullanabilenlerdir. Öğrencilerimiz etkin sosyal becerilerinin yanı sıra duygu ve düşüncelerini kitle iletişim araçları aracılığı ile ifade edebilmekte ve geleceğe yön veren medya çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

EDUCATION

JazariLab

Bilginin, analiz ve sentezi, ancak o bilginin uygulama ve kavrama aşamalarından geçmesi ile mümkündür. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak uygulamadan teoriye yönelik eğitim felsefemizi esnek eğitim ortamları olan JazariLab’larda gerçekleştiriyoruz. Atölye ve Laboratuvarlarımız ile öğrencilerimizin girişimcilik, inovasyon, yenilikçi ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştiriyoruz.

JAZARİLAB

Öğrenci Meclisi

Olması gerekeni kavrayarak bunu ifade edebilen bireyler hayatı yorumlama becerisi geliştirirler. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak öğrencilerimize okulu fiziksel, akademik ve idari anlamda değerlendirme imkanı sunmaktayız. Toplumsal yaşamın gerekliliklerini kavrayıp buna çözüm üreten öğrencilerimizin okula aidiyetleri de artmaktadır.

ÖĞRENCİ MECLİSİ

Mentörlük

Üniversitenin gerektirdiği tecrübeyi lise döneminde sunduğumuz öğrencilerimiz üniversite hedeflerini ve beklentilerini erken yaşta belirlerler. Farklı bölümlerden seçilen alanında başarılı üniversite öğrencileri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini seçen öğrenci gruplarımıza üniversite ziyaretleri, akademisyen buluşmaları ve ortak projeler yürütme imkanı sunarlar.

MENTÖRLÜK

TOT

Sosyopark bir okul olan Cezeeri Bilim ve Teknoloji Okulları topluma her alanda hizmet vermektedir. Cezeri öğretmen akademisi olan TOT eğitimde sürekliliği ve dinamikliği esas almaktadır. TOT ile eğitimde geliştirme ve iyileştirme çalışmaları öğretmenlerin motivasyonları arttırılarak sağlanır. TOT, öğretmenlerin kendi yeteneklerini keşfetme imkanı sunmaktadır.

STUDENT

X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.