Whatspp
Search
X
KAYIT KABUL
KAYIT KABUL
KAYIT KABUL
KAYIT KABUL
KAYIT KABUL
KAYIT KABUL
Cezeri Okulları misyonu, vizyonu, paradigması, eğitim felsefesi ve programları ile eğitimde öncü olmayı hedeflemektedir. Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’na, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Kayıt aşamalarını ve şartlarını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.
Cezeri Okulları kayıt aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı prosedürlerini ve Cezeri Okulları kabul politikalarını göz önünde bulundurur.
Kayıt Süreci
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarına kayıt yaptırmak isteyen veliler online aday kayıt formunu veya okula gelerek ön kayıt formu doldurulur. Okulumuza kesin kayıtlarını yaptırmak isteyen velilerimiz aşağıda istenen belgeler ile okula gelerek aday kayıt formunu imzalarlar. Ara sınıflarda bulunan (ilkokul 3 ve 4; Ortaokul 5, 6, 7) öğrenciler için düzey belirleme sınavı yapılmaktadır.
*Kayıt için istenilen belgeler
Öğrenci Sağlık Raporu
Son 2 yıllık not belgesi ya da transkript (Lise öğrencileri için)
Yurt dışından gelen öğrenciler için son 2 yıllık not belgesi ya da transkript ile ilgili İl MEB Müdürlüğünden onaylı denklik belgesi (Lise öğrencileri için)
Öğrenciye ait 4 adet vesikalık fotoğraf (basılı kopya)
Anne ve babaya ait birer adet vesikalık fotoğraf
Anne, baba ve öğrenciye ait kimlik fotokopisi
Kayıt işlemlerini tamamlayacak veliye ait ikametgah belgesi
Anne-baba boşanmış ise Velayet Belgesi
*Yabancı Uyruklu Öğrenciler için gereken ek belgeler
Aile üyelerinin pasaport kopyaları
İkamet / çalışma izni bilgisi
*Kayıt İçin Gerekli Formlar
Okul dışı etkinliklere katılım sözleşmesi
Öğrenci İlaç Kullanım Formu
Kayıt Sözleşmesi
Aşağıdaki formları indirebilirsiniz
Kişisel Verilerin
Korunması Formu
Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Aydınlatma Metni
Öğrenci
Tanıma Formu
Tanıtım Programları
Okulöncesi, ilkokul ve ortaokul sınıf seviyelerine yönelik okul tanıtım programlarımız her yılın şubat ayında düzenlenmektedir. Okul tanıtım programlarına katılım (TPK) formu doldurularak veya telefonla randevu alınarak gerçekleştirilir. Her yıl şubat ve mart ayında akademik ve yetenek alanlarında olmak üzere iki farklı kategoride bursluluk sınavları düzenlenmektedir.
Okul Kabul Politikaları
Okulöncesi, İlkokul 1. Ve 2. Sınıf:
Ön kayıt yaptıran anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine psikolojik danışman ve rehberlik birimi tarafından ön mülakat yapılmakta ve ilgili testler uygulanmaktır. Kayıt aşamasında başvuru sırası dikkate alınmaktadır. Çıkan rapor sonucu öğrenci kayıt durumundan bağımsız olarak aile ile paylaşılmaktadır.
Ara Sınıflar Öğrenci Kabulü:
Kontenjan dahilinde ilkokul (3 ve 4) ve ortaokul (5, 6, ve 7) sınıf öğrencilerine yönelik düzey belirleme ve İngilizce dil sınavı yapılmaktadır. Bununla birlikte psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi tarafından mülakat ve ilgili kişilik testleri uygulanmaktadır. Kayıt aşamasında başvuru sırası dikkate alınmaktadır. Çıkan rapor sonucu öğrenci kayıt durumundan bağımsız olarak aile ile paylaşılmaktadır.
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belgeleri, kayıt esnasında kayıt birimine teslim edilmelidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ders ve danışmanlık desteği sunulmaktadır.
Tanı Almış Öğrenme Yetersizliği: Alanın uzmanları tarafından değerlendirilerek tanı konmuş ve özel eğitim gerektiren öğrenme yetersizlikleridir.

Öğrenme Güçlüğü (Disleksi): Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.
Sağlık Gereksinimi Olan Öğrenciler
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak öğrencilerimizin sağlıklarına büyük önem verilmektedir. Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin örgün eğitime engel olacak durumlarında doktor raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin örgün eğitimine mani olacak bir durum olduğunda kayıtları yapılmamaktadır.
Kronik rahatsızlığı bulunup örgün eğitime mani olacak durumları bulunmayan öğrencilerimizin sağlık durumları ve gelişimleri sağlık personelimiz tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.
İngilizce Destek Programı
Anadili İngilizce olmayan veya İngilizce seviyesi iyi düzeyde olmayan öğrenciler için İngilizce destek programları düzenlenmektedir. Bu programlar sosya ve akademik İngilizce çalışmlarını kapsar. Dil yeterlilik sınavı yapılarak öğrencilerin dil konusundaki ihtiyaçları tespit edilir. Öğrencilerin okulun belirlediği süre boyunca İngilizce kurslarına katılır.
İngilizce Destek Programı Üç aşamadan oluşur:
Birinci düzey: En üst düzey destektir. Öğrenciler için İngilizce kursları düzenlenir. İngilizce temel eğitimleri verilir.

İkinci düzey: Ort düzey destek. Bu aşamada öğrenciler ayrı sınıflarda ders gördüğü gibi grup halinde çalışma ve uygulamalar da gerçekleştirir.

Üçüncü düzey: En alt düzeyde destektir. Öğrencilere ayrı kurs desteği verilmez. Kendi ders saatleri içerisinde içerik ve uygulama çalışmaları yapılır.
Sınıf Mevcutları
  • Anaokulunda sınıf mevcudu 18 öğrencidir.
  • İlkokul’da (1, 2, 3 ve 4. sınıf) sınıf mevcudu 22 öğrencidir.
  • Ortaokul’da (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) sınıf mevcudu 24 öğrencidir.
Anaokulu Ek Bilgiler
  • Öğrencilerin tuvalet eğitimi almış olması gerekmektedir.
  • Öğrenciler kişisel bakımları gerçekleştirebilecek beceriye sahip olmaldır.
  • Öğrencilerimiz okula tam saatinde teslim edilmelidir. Velilerimiz öğrencileri görevli personellerimize teslim etmeli okul saatleri içinde öğrencilerle birlikte bulunmamalıdır.
  • Velilerimize kayıt birimi tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
2020/2021 Eğitim – Öğretim Yılı Yaş Kayıt Çizelgesi
Anaokulu (5 ve 4 Yaş) ile İlokul 1. Sınıf öğrencilerinin kayıtarında yaşları dikkate alınmaktadır.
4 Yaş
2016 yılında doğanlar
31 Aralık 2020’ye kadar 4 yaş kabul edilir.
5 Yaş
2015 yılında doğanlar
31 Aralık 2020’ye kadar 5 yaş kabul edilir.
İlkokul 1. sınıf
2014 yılında doğanlar
31 Aralık 2020’ye kadar 6 yaş Kabul edilir.
1.Öğrencinin Bilgileri


Öğrenci Ekle
Veli Bilgileri


Gizlilik Koşullarınızı
KAYIT OL
Okul Tanıtım Turu
Okul Tanıtım Turu
Okulumuzu ziyaret etmek ve eğitim kadromuzla tanışmak üzere sizleri kampüslerimize bekliyoruz. Ziyaret saatleri içerisinde sınıflarımız, atölyelerimiz, JazariLab’lar, kütüphaneler ve destek hizmet ofislerimiz görevli personel eşliğinde gezdirilmektedir. Okul turu sonrası soru ve önerileriniz için eğitim kadromuzdan yetkili isimler hazır bulunmaktadır. Cezeri ailesini daha yakından tanımak için formumuzu doldurarak randevu alabilirsiniz.
Gönder
X
icon_search
J-TECH
J-TRAIL
J-TT
J-TALK
J-TALENT
X
CLOSE X

Happy & Competent Children


Individuals whose basic needs, as defined per Maslow's hierarchy of needs, are met, form the essence of a value-centered personality while realizing their full potential.

One-to-one interaction with the child during the preschool phase, which is the stage of self-discovery, is of great importance for their personality development.

Being aware of this, Al-Jazari International School considers each student as a gifted individual carrying an endless potential within.

It is our basic practice to give children the opportunity to learn while playing according to their own respective developmental stages and we consider it extremely important for the upbringing of both mentally and physically healthy future generations.

According to our school's most fundamental approach, the teacher represents a guide during the learning process. Recognizing that children have different ways of expressing themselves, we aim to make our students happy individuals who are aware of how they choose to express their thoughts and feelings whether through singing, painting, sculpture, dance, vocal expression and music activities.

This way, arts and sports are highlighted in our school throughout the learning process, which is supported by education and training.

We support the development of personality with the aim of helping our students to be successful individuals, to be able to make their own decisions, to plan their studies and choose their own goals, to work effectively whether individually or in groups andto produce practical solutions when facing problems.