İş Başvurusu


CEZERİ EĞİTİM KURUMLARI

AlJazari Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulu
(Atakent Kampüs)

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulu
(Haliç Kampüs)
Cezeri Eğitim Kurumları, bir milletlerarası ve bir Türk okulu olmak üzere iki kampüsten oluşmaktadır. Cezeri Bilim ve Teknoloji ilköğretim Okulumuz Eyüp’te (Haliç Kampüsü), AlJazari Milletlerarası Bilim ve Teknoloji İlköğretim ve Lise okulumuz Atakent-Atakent’te (Atakent Kampüsü) yer almaktadır.

Milletlerarası Okulumuzun eğitim dili İngilizcedir. Sosyal bilimlerde derslerimiz Türkçe üzerinden desteklenmektedir.

Haliç kampüsümüz, anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç eğitim kademesinden oluşmakta olup eğitim dilimiz Türkçe ve İngilizcedir.

Alanlarında yetkin ve tecrübeli eğitim kadrosunda aşağıda belirtilen pozisyonlarda görevlendirme yapılacaktır. Her bir ilan için ilgili referans numarasını kullanarak CV’nizi yüklemenizi rica ederiz.
AKADEMİK DİREKTÖR
Ref: M-AC002001
Kampüs: Atakent Kampüsü, Haliç Kampüsü
[1] Pozisyon
Akademik Direktör
[2] İş Tanımı:
 • a. Cezeri Okulları Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek
 • b. Hazırlanan eğitim programlarını müfredata uyarlamak ve denetlemek
 • c. Program geliştirme çalışmalarında zümre başkanları ile birlikte çalışmak.
 • d. Veli toplantı ve programları düzenlemek
 • e. İdari ve akademik alanlarda rapor tutmak.
 • f. Eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak.
 • g. Okul aile birliği ve öğrenci temsilcisi ile toplantı düzenlemek
 • h. PDP’yi (Bireysel Gelişim Programı) değerlendirmek.
 • i. Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini denetlemek ve geliştirmek.
[3] Aranan Nitelikler:
 • a. Lisans diploması
 • b. İleri düzey İngilizce seviyesi
 • c. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • d. Başarılı iletişim becerileri
 • e. Organizasyon ve planlama becerileri
 • f. Kriz yönetimi becerisi
 • g. Zaman yönetimi
 • h. Yönetim becerileri ve liderlik
 • i. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • j. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
Deneyim Şartları
 • a. En az 5 yıllık öğretmenlik deneyimi
 • b. İlgili pozisyonda en az 5 yıllık tecrübe
OKUL MÜDÜRÜ
Ref: M-PP012002 İlkokul Okul Müdürü
Ref: M-MHP022003 Ortaokul Okul Müdürü
Kampüs: Atakent Kampüsü, Haliç Kampüsü
[1] Pozisyon
Okul Müdürü, (İlkokul, Ortaokul)
[2] İş Tanımı:
 • a. Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek.
 • b. Yıllık planları hazırlamak ve uygulamaya yönelik denetimlerini yapmak.
 • c. Stratejik plan ve politikaların uygulanmasını sağlamak.
 • d. Hazırlanan eğitim programlarının müfredata uygunluğunu denetlemek.
 • e. Veli, okul, öğretmen iş birliğini sağlamak
 • f. Öğrencilerin gelişimleri hakkında velileri bilgilendirmek.
 • g. Kulüp ve sosyal faaliyetlerin müfredata uygunluğunu sağlamak.
 • h. Eğitim kurumunda çalışanların iş tanımlarını belirlemek.
 • i. Eğitim kurumu kalite standartlarını korumak ve geliştirmek.
 • j. Kurum içi ve dışı gerekli belgeleri hazırlamak ve takip etmek.
 • k. Uygulanan eğitim programlarını değerlendirmek.
 • l. Yönetmelik ve disiplin kurallarını uygulamak.
 • m. Ulusal ve uluslararası sınavlara yönelik programlar düzenlemek.
 • n. Öğrenci gelişimlerini takip ederek değerlendirmek.
 • o. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olmak.
 • p. Eğitim programlarındaki ihtiyaçları tespit edip geliştirmek.
 • q. Bir veya daha fazla derse girmek
 • r. Halka açık program ve faaliyetler düzenlemek.
[3] Aranan Nitelikler:
 • a. Lisans diploması
 • b. İleri düzey İngilizce Seviyesi
 • c. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • d. Başarılı iletişim becerileri
 • e. Organizasyon ve planlama becerileri
 • f. Kriz yönetimi becerisi
 • g. Zaman yönetimi
 • h. Yönetim becerileri ve liderlik
 • i. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • j. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
Deneyim Şartları
 • a. En az 5 yıllık öğretmenlik deneyimi
 • b. İlgili pozisyonda en az 2 yıllık tecrübe
ZÜMRE BAŞKANLARI
Ref: TS-EH012004 İngilizce Zümre Başkanı
Ref: TS-SH021905 Matematik Zümre Başkanı
Ref: TS-MH032006 Fen Bilimleri Zümre Başkanı
Ref: TS-AH042007 Arapça ve Değerler Eğitimi Zümre Başkanı
Kampüs: Atakent Kampüsü, Haliç Kampüsü
[1] Pozisyon:
İngilizce Zümre Başkanı
Matematik Zümre Başkanı
Fen Bilimleri Zümre Başkanı
Arapça ve Değerler Eğitimi Zümre Başkanı
[2] İş Tanımı:
 • a. Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek.
 • b. İlgili zümre öğretmenleri ile eğitim programları tasarlamak.
 • c. Okulun ilgili alandaki stratejik planlarını ve politikalarını oluşturmak ve uygulamak.
 • d. JLP’nin uygulanmasını ve verimliliğini denetlemek.
 • e. Uygulanan eğitim programlarının süreç değerlendirmesini yapmak.
 • f. İlgili zümre öğretmenleri ile iş birliği halinde çalışmak.
 • g. Öğretmenlerin çalışmalarının eğitim programına uygunluğunu değerlendirmek.
 • h. Zümre öğretmenleri ile toplantılar düzenlemek.
 • i. Zümre öğretmenleri ile istişareler yaparak dinamik bir ekip oluşturmak.
 • j. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek.
 • k. Eğitim programlarının iyileştirilmesine yönelik rapor oluşturmak.
 • l. Üniversite sınavlarına yönelik programlar hazırlamak.
 • m. Cezeri uygulama programı J5 etkinliklerini planlamak.
 • n. Eğitimdeki güncel gelişmeleri takip etmek.
 • o. Derslere girmek.
[3] Aranan Nitelikler:
 • a. İlgili alanda lisans diploması
 • b. İleri düzey İngilizce seviyesi
 • c. İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini İngilizce olarak anlatabilme
 • d. İngilizce eğitimi veren öğretmenler İngiltere, ABD, Kanada veya Avustralya’lı ya da TESOL / CELTA puanlarından birinde BA+ dercesine sahip olmalıdır.
 • k. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • l. Başarılı iletişim becerileri
 • m. Organizasyon ve planlama becerileri
 • n. Kriz yönetimi becerisi
 • o. Zaman yönetimi
 • p. Yönetim becerileri ve liderlik
 • q. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • r. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
Deneyim Şartları
 • a. En az 5 yıllık öğretmenlik deneyimi
 • b. İlgili pozisyonda en az 2 yıllık tecrübe
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ
Ref: TS-PE012008, İngilizce Öğretmeni
Ref: TS-PM022009, Matemetik Öğretmeni
Ref: TS-PS032010, Fen Bilimleri Öğretmeni
Ref: TS-PA042011, Arapça ve Değerler Eğitimi Öğretmeni
Ref: TS-PSS052012, Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Kampüs: Atakent Kampüsü, Haliç Kampüsü
[1] Pozisyon
İngilizce Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Fen Bilimleri Öğretmeni
Arapça ve Değerler Eğitimi Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
[2] İş Tanımı
 • a. Öğrenciler ve veliler ile etkili ve başarılı iletişim kurmak
 • b. Öğrenciler ile birebir ilgilenmek ve gelişimlerini takip etmek.
 • c. Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek.
 • d. Dersleri farklı metot ve teknikler ile işlemek
 • e. Öğrencilerin derslere olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmak.
 • f. Öğrencilerin kulüp ve aktivitelere katılımını takip etmek.
 • g. Öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişlerini değerlendirmek.
 • h. Öğrencilere rol model olmak.
 • i. Zümre toplantılarına katılarak eğitim programı tasarlamak ve uygulamak.
 • j. Öğretmenler ile işbirliği halinde çalışmak.
 • k. PDP programını düzenli aralıklarla değerlendirmek.
 • l. Veli ve öğrenciler ile dönemsel hedefler belirleyip bunları uygulamak.
 • m. Veli toplantıları düzenlemek.
[3] Aranan Nitelikler
 • a. İlgili alanlarda lisans diploması
 • b. İleri düzey İngilizce Seviyesi
 • c. İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini İngilizce olarak anlatabilme
 • d. İngilizce eğitimi veren öğretmenler İngiltere, ABD, Kanada veya Avustralya’lı ya da TESOL / CELTA puanlarından birinde BA+ dercesine sahip olmalıdır.
 • e. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • f. Başarılı iletişim becerileri
 • g. Organizasyon ve planlama becerileri
 • h. Kriz yönetimi becerisi
 • i. Zaman yönetimi
 • j. Yönetim becerileri ve liderlik
 • k. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • l. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
Deneyim Şartları
 • a. En az 2 yıl öğretmenlik deneyimi
 • b. İlgili pozisyonda en az 2 yıllık tecrübe
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİ
Ref: TS-MHE012013, İngilizce Öğretmeni
Ref: TS-MHM022014, Matematik Öğretmeni
Ref: TS-MHS032015, Fen Bilimleri Öğretmeni
Ref: TS-MHA042016, Arapça ve Değerler Eğitimi Öğretmeni
Ref: TS-MHSS052017, Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Kampüs: Atakent Kampüsü, Haliç Kampüsü
[1] Pozisyon
İngilizce Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Fen Bilimleri Öğretmeni
Arapça ve Değerler Eğitimi Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
[2] İş Tanımı
 • a. Öğrenciler ve veliler ile etkili ve başarılı iletişim kurmak
 • b. Öğrenciler ile birebir ilgilenmek ve gelişimlerini takip etmek.
 • c. Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek.
 • d. Dersleri farklı metot ve teknikler ile işlemek
 • e. Öğrencilerin derslere olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmak.
 • f. Öğrencilerin kulüp ve aktivitelere katılımını takip etmek.
 • g. Öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişlerini değerlendirmek.
 • h. Öğrencilere rol model olmak.
 • i. Zümre toplantılarına katılarak eğitim programı tasarlamak ve uygulamak.
 • j. Öğretmenler ile işbirliği halinde çalışmak.
 • k. PDP programını düzenli aralıklarla değerlendirmek.
 • l. Veli ve öğrenciler ile dönemsel hedefler belirleyip bunları uygulamak.
 • m. Veli toplantıları düzenlemek.
[3] Aranan Nitelikler
 • a. İlgili alanlarda lisans diploması
 • b. İleri düzey İngilizce Seviyesi
 • c. İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini İngilizce olarak anlatabilme
 • d. İngilizce eğitimi veren öğretmenler İngiltere, ABD, Kanada veya Avustralya’lı ya da TESOL / CELTA puanlarından birinde BA+ dercesine sahip olmalıdır.
 • e. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • f. Başarılı iletişim becerileri
 • g. Organizasyon ve planlama becerileri
 • h. Kriz yönetimi becerisi
 • i. Zaman yönetimi
 • j. Yönetim becerileri ve liderlik
 • k. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • l. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
Deneyim Şartları
 • a. En az 2 yıl öğretmenlik deneyimi
 • b. İlgili pozisyonda en az 2 yıllık tecrübe
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Ref: EDU-2021P1
Kampüs: Atakent Kampüsü
[1] Pozisyon
Yabancılara Türkçe Öğretimi Zümre Başkanı
[2] İş Tanımı
 • a. Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek.
 • b. İlgili zümre öğretmenleri ile eğitim programları tasarlamak.
 • c. Okulun ilgili alandaki stratejik planlarını ve politikalarını oluşturmak ve uygulamak.
 • d. JLP’nin uygulanmasını ve verimliliğini denetlemek.
 • e. Uygulanan eğitim programlarının süreç değerlendirmesini yapmak.
 • f. İlgili zümre öğretmenleri ile iş birliği halinde çalışmak.
 • g. Öğretmenlerin çalışmalarının eğitim programına uygunluğunu değerlendirmek.
 • h. Zümre öğretmenleri ile toplantılar düzenlemek.
 • i. Zümre öğretmenleri ile istişareler yaparak dinamik bir ekip oluşturmak.
 • j. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek.
 • k. Eğitim programlarının iyileştirilmesine yönelik rapor oluşturmak.
 • l. TÖMER ve benzeri dil sınavlarına yönelik programlar hazırlamak.
 • m. Cezeri uygulama programı J5 etkinliklerini planlamak.
 • n. Eğitimdeki güncel gelişmeleri takip etmek.
 • o. Derslere girmek.
[3] Aranan Nitelikler
 • a. İlgili alanda lisans diploması
 • b. Orta veya İleri düzey İngilizce seviyesi
 • k. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • l. Başarılı iletişim becerileri
 • m. Organizasyon ve planlama becerileri
 • n. Kriz yönetimi becerisi
 • o. Zaman yönetimi
 • p. Yönetim becerileri ve liderlik
 • q. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • r. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
Deneyim Şartları
 • a. En az 3 yıllık öğretmenlik deneyimi
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖĞRETMENİ
Ref: EDU-2021P1
Kampüs: Atakent Kampüsü
[1] Pozisyon
Yabancılara Türkçe Öğretimi Öğretmeni
[2] İş Tanımı
 • a. Öğrenciler ve veliler ile etkili ve başarılı iletişim kurmak
 • b. Öğrenciler ile birebir ilgilenmek ve gelişimlerini takip etmek.
 • c. Cezeri Eğitim Programı JLP’yi uygulamak ve geliştirmek.
 • d. Dersleri farklı metot ve teknikler ile işlemek
 • e. Öğrencilerin derslere olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmak.
 • f. Öğrencilerin kulüp ve aktivitelere katılımını takip etmek.
 • g. Öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini değerlendirmek.
 • h. Öğrencilere rol model olmak.
 • i. Zümre toplantılarına katılarak eğitim programı tasarlamak ve uygulamak.
 • j. Öğretmenler ile işbirliği halinde çalışmak.
 • k. PDP programını düzenli aralıklarla değerlendirmek.
 • l. Veli ve öğrenciler ile dönemsel hedefler belirleyip bunları uygulamak.
 • m. Veli toplantıları düzenlemek.
[3] Aranan Nitelikler
 • a. İlgili alanlarda lisans diploması
 • b. Orta veya İleri düzey İngilizce Seviyesi
 • e. Farklılıklara uyum sağlayabilme
 • f. Başarılı iletişim becerileri
 • g. Organizasyon ve planlama becerileri
 • f. Başarılı iletişim becerileri
 • g. Organizasyon ve planlama becerileri
 • h. Kriz yönetimi becerisi
 • i. Zaman yönetimi
 • j. Yönetim becerileri ve liderlik
 • k. Kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık olma
 • l. Esnek çalışma ortamına uyum sağlayabilme
 • m. Dİl eğitimini okulun eğitim politikası çerçevesinde uygulamalı olarak verebilme.
 • n. Alanla ilgili güncel gelişmeleri takip etme.
 • o. Alanın materyal birikimine hakim olma ve farklı yaş grupları için dil eğitim materyalleri oluşturabilme.
Deneyim Şartları
 • a. En az 3 yıl öğretmenlik deneyimi
Başvur
EN
AR